Tarihimiz

KIZILKOCA KÖYÜ Yozgat ve çevresi ilkçağlardan itibaren Türklerin Anadolu geldiği zamana kadar, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir yerleşim bölgesidir. Bölge tarih sürecinde ,Hititler, Persler, Roma İmparatorluğu, Bizans hakimiyeti altında kalmıştır. Türklerin bu bölgeye yerleşmeleri 1071 Malazgirt savaşından sonra gerçekleşmiştir. Anadolu’ya gelen Türk boyları içerisinde Bozoklar, Yozgat ve havalisine bu süreçte yerleşmişlerdir. Bölgeye, 1243 Kösedağı savaşında Moğolların, Anadolu Selçuklu kuvvetlerini yenmesi ile birlikte Orta Asya’dan gelen Kara Tatarların yerleşmeye başladıkları bilinmektedir. Kara Tatarların bu bölgedeki varlıkları 1402 Ankara savaşına kadar sürmüştür. Savaştan sonra Kara Tatarların Orta Asya’ya Timur tarafından göçürülmeleri ile boşalan yerlere, Sivas ve Kayseri bölgesindeki bulunan Bozok koluna mensup Türkmenler yerleşmişlerdir. Kızılkocalı oymağının bu süreçte Yozgat ve çevresine yerleştikleri belirtilir. XV.yüzyılda Kızılkocalı oymağının Şefaatli bölgesine yerleştikleri anlaşılmaktadır. Kızılkocalı oymağının kökleri Hazar Denizinin doğusuna bulunan Ertek ırmağı yakınlarında bulunan Kızıl aşiretine dayandığı ifade edilmektedir. Bu aşiret Moğol istilası ile birlikte Anadolu’ya göç etmiş ve Anadolu’nun diğer yerlerinde olduğu gibi Yozgat ve çevresine de yerleşmişlerdir. Kızılkocalılar, Bozok’un en büyük oymaklarından biridir. Toplu olarak yaşadıkları yerler, yaklaşık olarak Yozgat, Şefaatli, Yerköy, Sorgun, Musabeyli arasındaki sahadır. Osmanlı kaynaklarında Aşık Paşa oğlu kaynağına göre, Kızılkoca oğullarının çevreyi rahatsız etmelerinden dolayı, Amasyadaki Osmanlı Valisi Yörgüç Paşa hile ile aileden ileri gelen dört beyi ve maiyetindeki 400 kişiyi öldürtmüştür. (1426-1427) Kızılkocalıların bu olaydan sonra etkinliklerinin azaldığı görülmektedir. Kızılkocalıların, Sivas ve Ankara civarında bazı yerleri de yurt tuttukları bilinmektedir. En tanınımış obaları, Alişarlu, Sekilu, Elmahaculu, Erkekli, İsahaculu, Sarıhaculu ve Köşker’dir. XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bütün Anadolu’da ve Bozok bölgesinde meydana gelen isyanlar,(Celali İsyanları) eşkıyalık hareketleri ve baskılar artmış, devletin tarım, ekonomik, demografik( Nufus) yapısı tamamen alt üst olmuştur. İlçemiz Şefaatlinin de bu süreçten olumsuz etkilendiğini kaynaklardan öğreniyoruz. 1642 tarihli defter de Şefaatli bölgesine ait herhangi bir köyün ismine rastlanmamıştır. Bu bölgeye yönelik iskan faaliyetleri konar-göçerlerin 1650 yıllarında itibaren yerleşmesi ile birlikte, bölgenin yeniden canlanmaya başladığı ifade edilmektedir. Kızılkocalı oymağına bağlı olanların yaşadığı köy, (Kızılkoca köyü) nahiye merkezi olmuştur. 1700’lü yılların başında Kızılkoca nahiyesine bağlı köylerin ortaya çıktığı ifade edilebilir. Kızılkoca nahiyesi, demiryolunun Şefaatli bölgesinden geçmesine kadar, Bozok’un en önemli nahiyelerinden birisi olmuştur. Çünkü 1831 nüfus sayımında 7.997 (bağlı köylerle birlikte) erkek nüfusun varlığı bunu doğrular niteliktedir. Bu tarihte, Sorgundan sonra ikinci büyük nüfusa sahiptir. 1927-28 yıllarında, Ankara-Kayseri demiryolunun Şefaatli’den geçmesi üzerine, Şefaatlinin önü açılmış ve Şefaatlinin gelişmesi sebebiyle, Kızılkoca bucak merkezi, 1933 yılında Şefaatli’ye taşınmıştır. Kızılkoca köyü 1954 yılına kadar Nahiye olarak varlığını sürdürmüş 1954’te Şefaatlinin Belediye (İlçe) olmasıyla birlikte Nahiyeliği düşmüş ve Şefaatli ilçesine bağlı köy konumuna gelmiştir. Hüseyin ÖZTÜRK Tarih Öğretmeni
Yorumlar - Yorum Yaz


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam20
Toplam Ziyaret127975
CANLI RANYO DİNLE
 
Hesap Numaramız
626-54770477-5002 (EURO)
 
TR470001000626547704775002
Hava Durumu
Anlık
Yarın
6° -3°
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.33755.3589
Euro6.05236.0765
Site Haritası