Genel Bilgi

şefaatli hakkında genel bilgiler

İlçemiz, Delice Irmak''a bakan küçük bir vadi üzerine tren istasyonu olarak kurulmuş ve daha sonra gelişmiştir. Mevcut kayıtlardan, bugünkü Şefaatli’yi, Bozok Sancağına bağlı, Kızılkoca ilçesine bağlı bir köy olarak görüyoruz. Kızılkoca, daha sonraki yıllarda (1927-1928) bir bucak merkezi haline getirilmiştir. 1928 Yılında, Ankara-Kayseri demiryolunun Şefaatli Köyü''nden geçmesi üzerine, Şefaatli''nin şansı açılmıştır. Küçük Şefaatli gelişince, Kızılkoca Bucak merkezi, 1933 Yılında buraya taşınmıştır. 1/6/1954 Yılında da, 6321 Sayılı kanunla Şefaatli''de ilçe teşkilatı kurulmuştur. 

Şefaatli İlçemiz, İç Anadolu Bölgemizin Orta Kızılırmak bölümünde yer alır. İlçe merkezi, Karasu ve Aksu çaylarının birleştiği vadi tabanında kurulmuştur. Ankara-Kayseri demiryolu ilçe merkezinden geçer. Doğu ve Kuzeyden Merkez İlçe, Batıdan Yerköy, Güneyden Boğazlıyan, Nevşehir, Kozaklı ve Kırşehir-Çiçekdağı ile komşudur. Şirin, güzel, tipik bir Anadolu yerleşim birimidir. İlçemiz topraklan üzerinde dağ olarak niteleyebileceğimiz kayda değer bir yükseklik yoktur. Genel arazi görüntüsü, Delice Irmak''ın iki yanında uzanan dalgalı düzlüklerdir. Bu dalgalı düzlükler ilçe sınırlan dışındaki yayla ve dağlara kadar uzanırlar. Karanlıkdere vadisi, Delice Irmak''ın içinden geçtiği bağ ve bahçelerle dolu güzel manzaralı bir çukurluktur. İlçemiz arazisini oluşturan dalgalı düzlükler, Delice Irmak''ı besleyen küçük derelerle sık sık yarılırlar. Aksu ve Karasu sulan Şefaatli merkezinde birleşerek, Delice Irmak adını alır. Bahar aylarında Delice Irmak''ı besleyen, çok sayıda küçük derelerin yatakları, tepeleri yararak Delice Irmak''a ulaşır. İlçe arâzimizdeki düzlükler, yeşil şeritler halinde akarsu kıyılan boyunca, bazen daralan, bazen genişleyen topraklar şeklinde uzanır. Bu humuslu top­raklar arazi yapımızdaki en verimli ekim alanlarıdır. İlçemizde göl yoktur. Fakat, Hüyükkışla sulama göleti önemli sayılan bir su birikintisidir. İlçemizde, yazlan sıcak ve kurak, kışlan soğuk ve yağışlı bir kara iklimi hüküm sürer. Gece ile gündüz arasındaki ısı farkı fazladır. İl merkezine göre kış biraz daha hafif geçer. Karanlık Dere vadisinde daha da yumuşar. İlçemiz bitki örtüsü tarım arazilerinde başka, akarsu kenarlarında bir başkalık arzeder. Aksu, Karasu ve Delice Irmak vâdilerindeki geniş alanlar bozkır içinde kıvrım kıvrım uzanan bir yeşil şerit şeklinde görülür. Akarsu kıyılarım saran bu yeşil şerit, kavak, söğüt ve meyve ağaçlarından oluşur. Akarsu kıyılarındaki bu yeşil düzlüklerin bittiği hemen sonra çıplak arazi başlar. Hakim bitki örtüsü steplerdir.
 
Milli Eğitim Hizmetleri, l Milli Eğitim Müdürü, 2 Şube Müdürü, l Şef, 5 Memur, 2 hizmetli ve l şoförden oluşan personeli ile Hükümet binasının üst katında Türk Milli Eğitim Teşkilâtına hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz, eğitim ve öğretim hizmetlerini 2 Çok Programlı Lise, l İmam-Hatip Lisesi, 2 Genel Lise, İlçe merkezinde 7 İlköğretim okulu, kasabalarda 3 İlköğretim, köylerde 23 ilköğretimle sürdürmektedir. İlçemiz de birinci kademesi taşınan 21 köy ve ikinci kademesi taşınan 20 köy olmak üzere; 7 taşıma merkezine toplam 542 öğrenci 30 araçla taşınmaktadır. İlçemizdeki 3 İlköğretim okulumuza Bilgi teknoloji sınıfı oluşturularak öğrencilerimizin bilgisayarlı eğitim yapma ve teknolojinin tüm imkanlarından yararlanma fırsatı verilmiştir. İlçemizde, 2000-2001 Eğitim ve öğretim yılında, 206 İlköğretim öğretmeni 3813 ilköğretim öğrencisine, 67 Lise öğretmeni de 775 öğrencimize hizmet vermektedir. Toplam öğrenci sayımız Erkek: 2472 Kız : 2121 Toplam : 4593 tür. Okullaşma oranı: ilköğretimde % 96, Liselerde % 80 olarak gerçekleşmiştir. İlkokulların İlköğretim okuluna dönüşmesinden sonra ikinci kademedeki okuma oranı daha da artmıştır. Bu oran köy ve kasabalarda biraz daha düşüktür. Halk Eğitim Müdürlüğü Çalışmaları: Yaygın Eğitim Hizmetleri, Halk Eğitim Müdürlüğümüz kanalıyla yürütülmektedir. İlçe merkezi ve köylerde, daktilo, bilgisayar, trikotaj, makine, nakış, giyim, folklor, kuaförlük vb. kursları her yıl açılmakta ve yetişkinlere hizmet vermektedir. Milli Eğitim Müdürlüğü ve tüm Milli Eğitim Camiası, eğitim öğretimle birlikte, özellikle kültürel kutlama ve faaliyetlerde hep ön safta çalışmaktadır. Müdürlüğümüze bağlı l Halk Eğitim Merkezi, l Öğretmenevi, l Çıraklık Eğitim Merkezi, l İlçe Halk Eğitim Kütüphanesi, 200 yataklı öğrenci Yurdu bulunmaktadır. İlçemizde sergilenen, tiyatro, folklor, çevre günü, halk eğitimi beceri kazandırma kursları öğrencilerimizle birlikte halkımıza sunulan hizmetlerin başında geliyor.Yeni okulların yapılması, ek derslik ilâveleri, Milli Eğitim yönetici­lerimizin takip ettikleri önemli işlerden.Endüstri Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi, Kız Meslek Lisesi ve bünye­sindeki Çok Programlı Lise ilçemiz milli eğitimine hizmet veriyor.Okullarımızda araç gereç yeterli olup bu yıl üç okulumuzda bilgisayarlı eğitime geçildi.

İlçeye adının verilmesiyle ilgili rivayetler
Şefaat kelimesine dayanmaktadır. Şefaat,"Hz. Peygamber tarafından, takdir edilip sevilmek" anlamına gelir. Efsaneye göre bölgemize, şefaat edilmiş bir büyüğün yaşadığından dolayı, Şefaat edilenlerin yaşadığı yer anlamına gelen Şefaatli denmiştir.
Anadolu''nun fethi zamanına kadar uzanır. Selçuklu Türkleri, adım adım Anadolu''yu Türkleştirirken, beyaz atlı bir Türk akıncısı, şafak vakti beyaz atı ile Şefaatli''ye bakan hakim tepelerde görünür ve uzun süre vadiyi gözlermiş. Herkes onu görmeye alışmış. Bağa-bostana, tarlaya giderken, uzaktan görünür ve sanki yöre insanlarını koruması altına alırmış. Şafak atlı akıncının görülmesi ile birlikte, etraftan eşkıyalar ayağını kesmiş. Çünkü, masumlara zarar veren eşkıya takımı, çok geçmeden, Şafak atlı akıncı tarafından cezalandırılmış. Fakat, Şafak atlı akıncı, her şafak vakti ve sadece hakim tepelerde at sürerken görülürmüş. Fakat birden, bizim Şafak atlı akıncı görünmez olmuş. Görünmez olmuş ama, arkasından da bölgemiz Türk hakimiyetine geçmiş. Efsaneye göre, Şafak Atlının şafak vakti görünmesi, onun görüldüğü yer anlamındaki isim, Şefaatli Köyümüze o yıllarda verilmiştir. 
 
ALT YAPI BİLGİLERİ

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi yoktur ancak kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. ankara yolu geçmektedir
{{Şefaatli belde ve köyleri}}
eskiden kalabalık bir nufusa sahipti geneli kayseri ankara ğöç yaptı şu anda hiç genç yoktur bir karı koca kalmıştır
Şefaatli İlçesinin bu günkü sınırlarının büyük bir kısmı ile, Sorgun Ka­zası sınırlarına kadar Merkez İlçe sınırlarını da içine alacak şekilde geniş bir alan, XVI. yüzyılın ikinci yarısında Baltı Nahiyesini teşkil ediyordu. XVIII. yüzyılda ise bu bölgenin idarî biriminin adı Kızılkoca Kazası olarak karşı­mıza çıkmaktadır. Yozgat'ın da içerisinde bir köy olan Kızılkoca Kazasının merkezi, Yozgat'ın Çapanoğulları sayesinde gelişmesiyle Yozgat'a nakle­dildi. XIX. yüzyılın sonlarına doğru yapılan idarî düzenlemelerle bu günkü Şefaatli İlçesi sınırları çerçevesinde, Merkez Kazaya bağlı Kızılkoca Nahi­yesi teşkil olundu.
Cumhuriyetten önce, Yozgat'ın Kızılkoca Nahiyesine bağlı bir köy duru­munda olan Şefaatli, XIX. yüzyılın ortalarında Hacı Şefaatli adıyla anıl­makta olup burada Mamalu Aşiretinin Kafirkıran Cemaati iskân edilmişti.
Şefaatli, 1928 yılında demir yolunun geçmesi ve istasyonun kurulmasın­dan dolayı çevresinde önem kazanan bir merkez haline geldi. Bu gelişme sonucu, Kızılkoca Nahiyesinin merkezi, 1933 yılında Yassıağıl'dan Şefaatli'ye nakledildi. Bu tarihten itibaren Merkez Kazaya bağlı bir nahiye merkezi olan Şefaatli, 4 Mart 1954'te “Yeniden 21 Kaza Ku­rulması Hakkındaki 6324 no'lu Ka­nun” ile (Kanunun Resmî Gazete'de neşir tarihi: 10 Mart 1954, sayı: 8654) ilçe oldu.


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam20
Toplam Ziyaret127975
CANLI RANYO DİNLE
 
Hesap Numaramız
626-54770477-5002 (EURO)
 
TR470001000626547704775002
Hava Durumu
Anlık
Yarın
6° -3°
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.33755.3589
Euro6.05236.0765
Site Haritası